E-handelsstaden
Jobba med E-handel

Bakgrund

E-handelsstaden i Borås sammankopplar företag och verksamheter inom e-handel, logistik, IT och närliggande områden. Genom att vara en plattform för samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och övriga utbildningsaktörer är deras vision att Boråsregionen ska vara Nordens självklara handelsnav.

Utmaning

E-handelsstaden önskade att producera en serie av filmer för att publicera på sociala medier i deras initiativ – jobba med e-handel . I filmerna önskade kunden att vårt filmteam skulle följa tre tidigare studenter på deras nuvarande arbetsplatser för att visa den bredd av möjligheter som finns inom utbildning för att i framtiden arbeta med e-handel.

Lösning

Med nära samarbete med E-handelsstaden producerades tre filmer med samma tema. Genom att lyfta tre verkliga livshistorier inom e-handel fångade vi efterfrågad känsla och skapade material som passade utmärkt att sprida i digitala kanaler.