AB Bostäder
Livet genom hallen

Bakgrund

Med visionen “Det bästa boendet för Boråsarna” är idag AB Bostäder stadens största kommunala bostadsbolag. Med människor i centrum förvaltar företaget hyresrätter med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Utmaning

AB Bostäder önskade en film som fångar livets alla skeden. Vi tog fram ett manus som genom storytelling fångade livets gång genom en hall. Inspelningen skedde under coronapandemin vilket gav oss ändrade förutsättningar att ha människor med i bild.  

Lösning

Med en unik kameravinkel fångade vi på ett illustrativt sätt alla skeden genom livet. Rätt rekvisita, ljussättning och ljudeffekter var nyckelfaktorer för inspelningen. Slutresultatet blev en två minuters film som på ett magiskt sätt visar livet genom en hall.

 

Läs mer om AB Bostäder på bostader.boras.se